[TAHD] – Q5 – Chương 8

Sư Tử Mẫu Đơn – Hết. Read More »

Advertisements

[TAHD] – Q5 – Chương 5

Lệ rơi chạm xuống đàn son ướt, suối băng nghẹn ngào tiếng chim oanh

Cũng do tiếng gãy mưa chuông xuống, mưa gió tiêu điều quỷ thần bi

Đàn rồi lại ngừng lại đàn tiếp, gió thổi đêm lặng ngọc leng keng

Lẩn quẩn chậm chạm cầm quan ải, ngồi ngắm yến bay tháng thu hàn.

—- Nguyên Chẩn – Tỳ bà caRead More »