[Cos] Phong Lưu Quý Phỉ Nhiên — Do Ký Phỉ Nhiên Túy Phong Lưu

1

Nguyên tác: Thiên Lại Chỉ Diên 

Nhiếp ảnh: Môn Môn

Đặc biệt cảm tạ: Thập Nguyệt Vãn Ca, Đới Gia, 

Quý Phỉ Nhiên CN Tỉnh TỉnhRead More »

Advertisements

[Cos] – Nại Hà – Thiên Lại Chỉ Diên

Với nhiều người mà nói, chỉ cần chuyển thế, hết thảy đều dễ dàng, hết thảy đều có thể lặp lại.

Còn với ta mà nói, thực sự đi qua cây cầu kia, uống bát canh kia, xem như là tới cuối rồi.

1

Read More »