Liên tế thảo liên tế thảo 9 – Nguyệt Xuất (Hạ)

Liên tế thảo liên tế thảo 

Đệ cửu chương – Nguyệt Xuất (Hạ)

________________________________

p212148840-10Read More »

Advertisements

Liên tế thảo liên tế thảo 8 – Nguyệt xuất (Thượng)

 Liên tế thảo liên tế thảo

Đệ bát chương – Nguyệt Xuất (Thượng)

p212148840-10

Trời vừa tảng sáng Phong Trường Thanh đã bị gọi vào trong cung, giờ phút này đang lẳng lặng quỳ gối trước điện Kim Loan.

Thật lâu sau, người trước mắt vẫn một mực im lặng.Read More »

Liên tế thảo liên tế thảo 7 – Kinh Mộng

Liên tế thảo liên tế thảo

Đệ thất chương

Editor: Ngốc Aki.

___________________________

p212148840-10

Run rẩy mở mắt ra, lau đi chất lỏng trên mặt, không biết là nước mắt hay mồ hôi, Yên Lẫm ngồi trên long sàng, miễn cưỡng giãy dụa ra khỏi cảnh mơ như vực sâu làm người không thể tự thoát ra.Read More »

Liên tế thảo liên tế thảo 5

Liên tế thảo liên tế thảo

Đệ ngũ chương

Editor: Ngốc Aki.

p212148840-10

Sáng ba ngày sau đó, Yên Lẫm trước mặt bá quan đưa ra đề nghị thay đổi niên hiệu, cựu thần đều phụ họa, duy Dung Khiêm từ chối cho ý kiến.

Nửa tháng sau, đầu tháng giếng, bộ lễ chủ trì đại điển, chiếu cáo thiên hạ, đổi niên hiệu Hoằng Tĩnh.

Hoằng Tĩnh năm đầu tiên, mồng ba tháng hai, Tả Tướng quân Thuần Vu Cập đêm khuya bí mật vào Tướng phủ, không biết bàn luận chuyện gì, nhưng thấy Thuần Vụ Cập ra phủ với vẻ mặt mừng thầm.

Read More »