Bảo vệ: Slowly Slipping Away Prologue: Path to Hell

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Advertisements

TKRB – Hãy để ngày ấy (không) lụi tàn

Hãy để ngày ấy (không) lụi tàn

(Don’t) let the days perish.

Summary:  “Ước gì chúng ta có thể gặp mặt nhau ở một thế giới khác? Trước đó, cứ lưu giữ những kí ức này đi.”

Genre: General.

Author Note: Xin người đừng để bị lừa. Lần này tui quyết tâm viết fic bằng tiếng mẹ đẻ (tui chuyên Anh mà, văn vẻ… ờm… thường thường). Khó tránh khỏi sai sót.