[Cosplay] Chiến quốc vô song (Samurai Warriors) III

Nhiếp ảnh / Long

Hóa trang / Tự Lý Long

Hậu kỳ / Long

Hậu cần / Mật Phi

Thạch Điền Tam Thành ( Ishida Mitsunari) cn Ayaco

Gia Đằng Thanh Chính  (Kato Kiyomasa)  cn Thất Hải 

Trúc Trung Bán Binh Vệ  ( Takenaka Hanbei)  cn Phi Tuyết

*Click ảnh để xem full size*

Download

c73f0afa513d2697d02b7c3355fbb2fb4216d833

b6dab1de9c82d15833732ddf800a19d8bd3e423a

b6c071f082025aafe3d70aa5fbedab64014f1acd

52f9c45c103853434213f34f9313b07ec88088d7

4a26e2fe9925bc31ad8c75f65edf8db1c91370da

b01979cb0a46f21f25f12a3df6246b600e33aeee

be2ad52a6059252d73286a6a349b033b5ab5b9f0

d40d9e82d158ccbf938ec25419d8bc3eb0354185

692719d5ad6eddc47cc2c39539dbb6fd5366338d

 

Advertisements