Do Ký Phỉ Nhiên: Thị Quân Sách

Tác giả: Thiên Lại Chỉ Diên

Số chương: 4

Thể loại: Bình đạm mây trôi, cung đình hầu tước, ân oán tình cừu, cận thủy lâu thai, BE hay HE là tùy. 

Nhân vật: Tô Tử Hầu | Phối hợp: Lục Hành, Phạm Dung

Văn án:

Người không nhanh, không thể kết giao.

Quả nhân nhanh, lại thành háo sắc.

MỤC LỤC

 Chương 1: Xuất sĩ

Người không nhanh, không thể kết giao, quả nhân nhanh, lại thành háo sắc.

Chương 2: Quyền thần

Ngươi ấy, chỉ lúc đi kỹ viện là thông minh hơn quả nhân.

Chương 3: Công tâm

Hóa ra Lục quân chơi chán nữ nhân, còn định chơi cả nam nhân! Tô Tử Hầu lau mồ hôi lạnh trên trán.

Chương 4: An quốc

Giang sơn xã tắc mênh mông vô bờ,  cảnh sắc đập vào mắt vẫn như cũ, y chợt nhớ lại chủ cũ. 

Advertisements