[Cosplay] – Cửu châu phiếu miểu lục – Nhất sinh chi minh

Cửu châu phiếu miểu lục – Nhất sinh chi minh

Cơ Dã CN A Chú

Lữ Quy Trần CN Ayaco

Nhiếp ảnh: Lãng khách, Dương mỗ, Đẳng Prince

Hậu kỳ: Ayaco, A Chú

Cảm tạ: Sơn Dược, A Tô, Lặc Thất Vi Bao Tử,

*Click vào ảnh để xem full size*

Download

001n4P5Wgy6HFcwrnZua8

001n4P5Wgy6HFcxhQza1c

001n4P5Wgy6HFcywjnT75

001n4P5Wgy6HFczLJqJ25

Advertisements